Viethmath – cùng con giỏi tư duy toán học tập 1

60,000

  • Giúp các em nhận biết được các dạng hình học từ cơ bản đến nâng cao, hiểu bản chất của hình, biết so sánh sự giống và khác nhau giữa các loại hình.
  • Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, phân tích và tư duy về hình.
  • Giúp trẻ bước đầu nhận biết số, giá trị của số và cách viết số.

Đọc thử