Bứt tốc luyện đề THPTQG 2020 Môn Giáo dục công dân

148,000

Với 40 câu hỏi, lượng kiến thức nằm trong chương trình lớp 11 và 12 hiện hành. môn Giáo dục công dân là một trong những môn thi quan trọng không kém trong kỳ thi THPTQG 2020. Thời gian làm bài 50 phút và đề thi được đánh giá ở 4 mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao) khiến nhiều học sinh cũng phải “dè chừng” môn thi này.

Đọc thử