Pomath 2 – Toán tư duy cho trẻ em từ 4 – 6 tuổi

99,000

LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC

– Giới thiệu số 0.
– Giới thiệu mối quan hệ giá trị giữa các số trong phạm vi 10: lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, lớn nhất, nhỏ nhất,… thông qua công cụ trực quan: tia số.
– Giới thiệu các phép toán cộng trừ thông qua sự thêm bớt đồ vật.
– Tiếp tục củng cố các mối tương quan về độ dài: cao nhất – thấp nhất, dài nhất – ngắn nhất, giới thiệu tương quan về cân nặng.
– Chú trọng các hoạt động rèn luyện tư duy tương ứng, năng lực tưởng tượng không gian.

Đọc thử