Trang Tử Nam Hoa kinh – Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh)

239,000 179,250

Trang Tử Nam Hoa Kinh đem đến rất nhiều giá trị triết lý và giá trị nghệ thuật về triết học, nghệ thuật, thẩm mỹ quan, mĩ học, xã hội, chính trị,… cuốn sách được liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Hoa.