Lão Tử Đạo Đức kinh – Nguyễn Hiến Lê ( Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh)

159,000 119,250

Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Cuốn sách bày rõ ràng một vũ trụ quan làm cơ sở cho một nhân sinh quan và một chính trị quan theo quan điểm mới mẻ của Lão Tử.