Khổng Tử – Nguyễn Hiến Lê ( Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh)

159,000 119,250

Thời Chiến Quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng  bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau, sử gọi là “bách gia tranh minh” 百家争鸣. Khổng Tử là một trong những vị hiền triết có những luân lý bền vững dù cách hàng ngàn năm vẫn còn ứng dụng đến tận ngày nay. Rất nhiều nhà lãnh đạo tài ba cùng chủ doanh nghiệp, các nhà văn hóa tại Việt Nam xem Khổng Tử là thầy dù không trực tiếp giảng dạy họ ngày nào.