Báo cáo tài chính – cuốn sách dành cho dân kế toán

158,000

Lập báo cáo tài chính là công việc quan trọng mang tính chiến lược mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện nhằm thể hiện tình hình một cách rõ ràng và chuẩn xác nhất theo các văn bản pháp luật hiện hành.Bất cứ ai đã, đang và học về ngành kế toán – tài chính đều cần có kiến thức về báo cáo tài chính. Cuốn sách “báo cáo tài chính” ra đời nhằm hướng dẫn và giúp đỡ các nhà quản lý không chuyên hay các sinh viên ngành kế toán – tài chính đối phó với “các con số của doanh nghiệp”.

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập Báo cáo tài chính đang trong giai đoạn xem xét chuẩn bị xuất bản và đang giúp đỡ các nhà quản lí không chuyên cùng các sinh viên ngành kế toán – tài chính đối phó với “các con số của doanh nghiệp”.