Giáo trình Hán ngữ 5 tập 3 – quyển thượng bổ sung bài tập – đáp án

115,000 97,000

Để học được tiếng tiếng Hán, bạn cần một bộ sách học tiếng Trung thật chất lượng vì đây là một trong những ngôn ngữ rất phức tạp. Bộ “Giáo trình Hán ngữ” của tác giả Dương Ký Châu, do giảng viên  Trần Thị Thanh Liêm biên dịch là một trong những bộ giáo trình Hán ngữ tốt nhất hiện nay tại Việt Nam.