Làm chủ ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp

186,000 158,000

Cuốn sách  My Korean Grammar II – Làm chủ ngữ pháp tiếng Hàn trình độ Trung cấp là cuốn số 2 trong bộ My Korean Grammar gồm 3 cuốn.

  • Trình bày rõ ràng, dễ hiểu theo dạng bảng biểu giải thích về ngữ pháp cách vận dụng động từ, tính từ, tiểu từ
  • Sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh đơn giản để giải nghĩa cấu trúc ngữ pháp cần thiết ở Trung cấp.
  • Cung cấp kho từ vựng, ví dụ đa dạng, cũng như các dạng bài tập điển hình giúp người học làm quen chính xác ý nghĩa và cách sử dụng tiếng Hàn

Ðọc thử