Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới

176,000

Mọi điều bạn cần biết về XÂY DỰNG ĐỘI NHÓMKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI đều nằm trong cuốn sách Cách mạng màu Cam – Bí mật thành công của 300.000 đội nhóm xuất sắc nhất thế giới

Nhà lãnh đạo thành công nhất thường là những người biết cân bằng giữa việc thúc đẩy mọi người thay đổi và xử lý được những lo lắng xung quanh sự thay đổi bằng cách cung cấp đào tạo, hỗ trợ và làm bạn với nhân viên.