VỪA LƯỜI VỪA BẬN VẪN GIỎI TIẾNG ANH

168,000

Tặng kèm Ứng dụng di động + Website luyện nghe

Cuốn sách “Vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh” được thiết kế như một sản phẩm học bằng âm thanh, sao cho ai cũng có thể học được, sách cũng hiệu quả cho cả người muốn học để giao tiếp thực tế trong đời sống và trong công việc.

Đọc thử

Danh mục: