Viethmath – cùng con giỏi tư duy toán học tập 5

65,000

  • Tập 5: Chủ đề thời gian, chủ đề phân số, giải toán bằng phương pháp so sánh và thay thế, các bài toán có lời văn, cộng trừ trong phạm vi 100, số chẵn số lẻ…
  • Giúp học sinh biết xem giờ, tính giờ.
  • Giúp bé làm quen với khái niệm phân số.
  • Biết tính nhẩm và tính nhanh không cần dùng tay.

Đọc thử